بنر صفحه مینی دوره سوخت ایرانی-1
قسمت اول :بررسی سنسور مپ - پارامتر خوانی
قسمت دوم: بررسی دریچه گاز برقی -شمع -آشنایی با انواع ایسیو
قسمت سوم: تحلیل پارامترها- عیوب رایج

از تاریخ 1402/12/02 به مدت 3 روز 50% قیمت این دوره کاهش پیدا می کند و قیمت دوره از 3.800.000 تومان به 1.900.000 تومان می رسد.

ظرفیت این جشنواره 250 نفر می باشد برای پیش ثبت نام فرم را پرکنید.

فرم پیش ثبت نام دوره 

خرید دوره سیستم سوخت رسانی

دوره سیستم سوخت رسانی انژکتوری نزدیک به 20 ساعت ویدئو آموزشی مفید می باشد