جشنواره تخفیف ویژه کنسل شد

تا اطلاع ثانوی فروش ویژه لغو می باشد

دوره ریمپ خودروهای ایرانی            قیمت اصلی: 4.000.000تومان            قیمت جشنواره:1.950.000تومان

دوره ریمپ + دوره سوخت رسانی    قیمت اصلی: 6.300.000تومان            قیمت جشنواره:2.800.000تومان