18 دسامبر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ تهران، پیکان شهر - جنب باغ گیاه شناسی- مرکز فناوری خودرو (کویکا)

دوره آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک AL4